Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Uroczystości 70. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego

  • video
  • Written by:

15 lipca 2013 w Katedrze Westminsterskiej w Londynie z okazji 70. rocznicy tragicznej śmierci Premiera RP i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza Świeta Mszy Św. przewodniczył Arcybiskup Szczepan Wesoły, długoletni delegat Prymasa Polski i koordynator duszpasterstwa na emigracji. Homilię wygłosił Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Na …

Read more

70. rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego

15 lipca o godz. 19.30 będzie koncelebrowana uroczysta Msza Św. z okazji 70. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Przewodniczył jej będzie abp. Szczepana Wesołego. Udział w niej weźmie również Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdek. Wcześniej, 4 lipca, odbyły się uroczystości w Gibraltarze z udziałem Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób …

Więcej

Jak wypełnić formularz „Claim to an Employment Tribunal”?

Należy podać wszystkie informacje oznaczone gwiazdką (*) inaczej skarga nie zostanie rozpatrzona. Jeśli informacje oznaczone kropką (.) dotyczą sprawy skarżącego ma on obowiązek ich dostarczenia. 1) Dane osobowe wnoszącego skargę 1.1 Należy zaznaczyć odpowiednie pole: Mr (Pan), Mrs (Pani, mężatka), Miss (Panna), Ms (Pani) lub Other  (inne) jeśli wnoszący skargę chce być tytułowany w inny sposób. 1.2* Należy podać …

Więcej

Wniesienie sprawy do kolegium ds. zatrudnienia (Employment Tribunal)

Employment Tribunal czyli kolegium do spraw zatrudnienia to angielski odpowiednik polskiego sądu pracy. Zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących zatrudnienia. To właśnie do tej instytucji należy kierować wszelkie skargi na postępowanie pracodawców, związane zwłaszcza z nieuzasadnionym i niesprawiedliwym zwolnieniem, sposobem prowadzenia w firmie redukcji zatrudnienia czy dyskryminacją pracowników. Kolegium zajmuje się również rozpatrywaniem skarg z zakresu …

Więcej

Problemy w zakładzie pracy i konflikt z pracodawcą

W Wielkiej Brytanii działa wiele różnych organizacji, których zadaniem jest udzielanie porad pracownikom i wspieranie ich, jeśli dojdzie do otwartego konfliktu z pracodawcą. Niektóre z nich to urzędy rządowe, zajmujące się egzekwowaniem przestrzegania określonych praw. Inne są niezależne od rządu i zapewniają porady oraz informacje dotyczące wielu zagadnień. Gdy dochodzi do konfliktu z pracodawcą i …

Więcej

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Zjednoczonym Królestwie musi odprowadzać podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Niektórzy pracodawcy mogą oferować pracę bez konieczności płacenia ubezpieczenia (National Insurance) lub podatków. Ten rodzaj pracy, określany jako „gotówka do ręki”, jest jednak równoznaczny z łamaniem prawa. Trzeba zdawać sobie sprawę, że pracodawcy, którzy próbują łamać ogólne przepisy prawa pracy, mogą …

Więcej

Specjalne prawa osób zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy

Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z pośrednictwa agencji zatrudnienia. Agencje pracy dzielą się na dwie kategorie: EA – Employment Agencies oraz EB – Employment Businesses. Agencje typu EA kontaktują pracownika bezpośrednio z przedsiębiorstwem. W tym wypadku pracownik podpisuje kontrakt o pracę z firmą, dla której będzie pracować. Agencje typu EB najczęściej specjalizują się w szukaniu …

Więcej

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprzednim rozdziale dotyczą wszystkich osób pracujących w Zjednoczonym Królestwie: zarówno działających na własny rachunek czyli samozatrudnionych (self-employed), jak i pracowników czyli osób zatrudnionych przez pracodawców. Osoby posiadające status prawny pracownika mogą poza tym korzystać z dodatkowych praw, które wyliczamy i opisujemy poniżej, łącznie z okresami oczekiwania na ich uzyskanie. O ile bowiem …

Więcej

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zjednoczonym Królestwie, przysługują pewne podstawowe prawa, takie jak krajowa płaca minimalna, prawa dotyczące wymiaru czasu pracy (określają one maksymalną liczbę godzin pracy w tygodniu roboczym, wliczając w to przerwy i urlopy, a także płacę otrzymywaną w czasie urlopu), bezpieczeństwa i higieny pracy, przynależności do związków zawodowych oraz ochrony przed dyskryminacją. Osoby, …

Więcej

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle brytyjskiego prawa za pracownika uznawana jest osoba, której pracodawca: wymaga pracy w określonych godzinach i płaci za ten właśnie wymiar godzin, niezależnie od tego, czy w tym czasie jest do wykonania jakaś praca czy nie sprawdza, co robi pracownik i określa, kiedy i jak należy wykonać pracę zapewnia sprzęt i narzędzia potrzebne …

Więcej