Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Muzeum Brytyjskie (British Museum)

Instytucja istniejąca od połowy XVIII wieku. Początkowo mieściło się w Montagu Hause, ale w miarę przybywania zbiorów i powiększania księgozbioru, przybywało również nowych budynków. Większość budynków powstała na przełomie XIX i XX wieku. British Museum posiada ogromną bibliotekę, ponieważ już Jerzy II nadał przywilej, potwierdzony też na początku XX wieku przez parlament, iż wydawcy mają przekazywać jeden egzemplarz każdej publikacji bibliotece muzeum. W bibliotece tej bywało wielu słynnych ludzi. Podobno w czasach, gdy istniała PRL, mieszkańców krajów zza żelaznej kurtyny informowano, iż właśnie w tej bibliotece Marks, Engels i Lenin rozmyślali o tym, jak zburzyć brytyjski imperializm. Faktem jest, że ci trzej ideolodzy bywali tam. Zbiory muzeum są naprawdę imponujące, ekspozycje zajmują największą na świecie powierzchnię zadaszoną. Szczególnie chętnie zwiedzane są działy poświęcone starożytności. Miłośnicy kultury Egiptu faraonów, klasycznej i hellenistycznej sztuki Grecji, republikańskiego i cesarskiego Rzymu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Ameryki prekolumbijskiej i innych centrów kultury, znajdą tu wspaniałą okazję, by zobaczyć z bliska dzieła starożytnych. Oczywiście zbiory dotyczą nie tylko antyku, sięgaja współczesności. Ponieważ British Museum ma tak wielką powierzchnię wystawienniczą, mnóstwo ciekawych, stałych i czasowych ekspozycji, obejrzenie całości nie jest możliwe (muzeum posiada 7 milionów eksponatów), należy więc wybrać do podziwiania to, co nas najbardziej interesuje. British Museum jest również placówką naukową, stąd w okolicy powstało wiele pensjonatów i hotelików przeznaczonych dla naukowców zbierających materiały do swoich prac. Wiele eksponatów trafiło do Wielkiej Brytanii w sposób nieformalny, na przykład tzw. marmury Elgina, czyli rzeźby z ateńskiego Partenonu, które zostały przywiezione przez lorda Elgina, ambasadora angielskiego w Turcji, do której na początku XIX wieku należała Grecja. Turcy, nawiasem mówiąc, nie cenili dzieł starożytnych Greków i budowla została częściowo zrujnowana, na skutek przypadkowego wybuchu prochu, właśnie w Partenonie przechowywanego. Do dziś nierozwiązaną i dyskusyjną sprawą jest kwestia własności takich właśnie eksponatów.
Great Russel Street, WC1.
Zwiedzanie: Main Museum, Reading Room, Joseph Hotung Great Court Gallery czynne sobota – środa 1000 – 1730, czwartek – piątek 1000 – 2030; Great Court – poniedziałek, środa oraz niedziela 900 – 1800, wtorek – sobota 900 – 2300.
Wstęp: wolny. Zwiedzanie z przewodnikiem – 5,00 – 7,00 L.
Stacja metra: Tottenham Court Road.

Dodaj komentarz