Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Numer ubezpieczenia społecznego (NIN)

Numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number)

Każda osoba pracująca w Wielkiej Brytanii musi posiadać numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number). To obowiązkowe, podobnie jak podanie go pracodawcy. National Insurance Number to indywidualny numer ubezpieczeniowy, dzięki któremu jego właściciel jest identyfikowany w brytyjskim  systemie ubezpieczeniowym. Służy on kontrolowaniu składek wpłacanych na opiekę społeczną.

Osoby nie posiadające jeszcze tego numeru powinny zgłosić się do najbliższego urzędu pracy i umówić się na rozmowę, podczas której padną pytania o tożsamość, adres, miejsce pracy itp. (tłumacząc dosłownie z angielskiego, procedurę tę trzeba by nazwać „udowodnieniem tożsamości”). Urząd pracy (Job Centre) to instytucja rządowa. Jej oddziały znajdują się w większości dużych miast, w tych największych – także w  poszczególnych dzielnicach. Z reguły, w urzędzie można uzyskać wykaz telefonów i adresów e-mailowych, za pośrednictwem których można się umówić na właściwe spotkanie. Urzędnicy powinni też poinformować, jakie dokumenty należy przygotować.  Najczęściej, oprócz paszportu, potrzebne będą dokumenty potwierdzające adres i zatrudnienie, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na dowodach wpłaty pieniędzy od pracodawcy („payslipach”). Dobrze mieć przy sobie kartę rejestracyjną WRS (wydaną przez Home Office czyli urząd spraw wewnętrznych). Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą potrzebować mogą faktur i wyciągów z konta bankowego.

Gdy dojdzie wreszcie do spotkania, należy być przygotowanym na wiele nawet bardzo szczegółowych pytań dotyczących pracy, mieszkania, konta bankowego, a nawet planów na przyszłość. Jeśli podanie o nadanie National Insurance Number zostanie rozpatrzone pozytywnie, numer ubezpieczeniowy zostanie przyznany w ciągu czterech, a najpóźniej sześciu tygodni od spotkania w urzędzie i złożenia wniosku.

Pracodawca może okazać się pomocny w wyrobieniu NIN, lecz złożenie wniosku o nadanie numeru jest obowiązkiem pracownika.

Osoby, które w Wielkiej Brytanii pracowały wcześniej, na przykład na podstawie zezwolenia na pracę w ramach specjalnych programów (imigracji osób o wysokich kwalifikacjach czy dla wybranych sektorów gospodarki) lub napodstawie karty sezonowego pracownika w rolnictwie, numer ubezpieczenia społecznego powinny już posiadać.

Adres najbliższego urzędu pracy (Job Centre) znajdziesz na stronie:  http://www.jobcentreplus.gov.uk.

Do chwili uzyskania właściwego NIN, przydzielany jest numer tymczasowy.

Numer ubezpieczenia społecznego umożliwia kontrolowanie składek przelewanych na konto ubezpieczonego (pozwala stwierdzić, czy w ogóle one wpływają, jeśli tak, to w jakiej wysokości) . Z kolei pracownicy otrzymują dostęp do różnych zasiłków socjalnych wypłacanych w Wielkiej Brytanii. Płacenie tu składek może równocześnie ułatwić zdobycie uprawnień socjalnych w rodzinnym kraju. Posiadanie NIN wzbudza też zaufanie pracodawców. Przy szukaniu nowego zajęcia, może okazać się bardzo pomocne.

Dodaj komentarz