Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Ogólne informacje na temat zatrudnienia Polaków w Anglii

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europejskiej. Już tego dnia Wielka Brytania zdecydowała się otworzyć swój rynek pracy dla Polaków i obywateli pozostałych, nowo przyjętych do Unii Europejskiej państw. Tym samym zagwarantowała, że przyjeżdżając tu w celu podjęcia legalnego zatrudnienia, będą oni chronieni przez jej prawo pracy.

Także 1 maja 2004 r., większość obywateli nowych krajów członkowskich (z wyjątkiem Malty i Cypru), pracujących w Wielkiej Brytanii, objęta została programem rejestracji pracowników (Worker Registration Scheme). Program nakłada na pracowników ze wszystkich tych państw obowiązek rejestracji w urzędzie spraw wewnętrznych (Home Office). Trzeba go dopełnić w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia pracy. Może to jednak dać określone przywileje: po 12 miesiącach nieprzerwanego legalnego zatrudnienia – pełne prawo do swobodnego przemieszczania się w Wielkiej Brytanii; następnie można uzyskać zezwolenie na pobyt w Europejskim Obszarze Gospodarczym, które potwierdzi status danej osoby.

Każdy pracujący w Zjednoczonym Królestwie powinien również posiadać numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Służy on do kontrolowania wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions).

Ponadto wszyscy legalnie zatrudnieni zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego.

Obowiązki to jedno, jednak każdemu, kto pracuje w Wielkiej Brytanii, przysługują także podstawowe prawa, takie jak płaca minimalna i płatny urlop. Jeśli są one łamane, można zwrócić się o ich wyegzekwowanie do sądu specjalnego rodzaju (Employment Tribunal) – odpowiednika naszego sądu pracy, który podejmuje większość spraw związanych z pracą oraz konfliktami między pracownikiem a pracodawcą.

Dodaj komentarz