Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Polacy popełniają najwięcej przestępstw w Wielkiej Brytanii

Londyńska policja ogłosiła statystyki kryminalne pierwszego półrocza, z których wynika, że co piąte przestępstwo w stolicy Wielkiej Brytanii popełniają imigranci. A najwięcej wśród imigrantów – Polacy.

Nowe statystyki policji po raz pierwszy uwzględniają narodowość przestępców. Jest to wynik zeszłorocznego skandalu z wypuszczeniem z więzień po odsiedzeniu wyroków setek kryminalistów, którzy powinni zostać deportowani. Spośród prawie 107 tysięcy poważnych przestępstw odnotowanych w Londynie od stycznia do końca czerwca tego roku, aż 23 tysiące popełnili obywatele obcych państw – z tego co dziesiąte Polacy.

Najczęstsze występki popełniane w Londynie przez polskich imigrantów to kradzieże, handel narkotykami, napaści i pobicia. Spośród obywateli nowych państw akcesyjnych Unii wysoko na tej liście plasują się również Rumuni i Litwini. Inne nacje przodujące w przestępczości to Jamajczycy, Irlandczycy, Somalijczycy i Nigeryjczycy. Dziennik „Daily Mail” pisze, że te policyjne statystki zapewne pobudzą debatę nad ubocznymi skutkami masowej imigracji, która – zdaniem brytyjskiego rządu – jest zjawiskiem korzystnym ekonomicznie.

Dodaj komentarz