Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Polskie filmy historyczne w Londynie

Popularyzacji wiedzy o najnowszej historii Polski za pośrednictwem kina ma służyć zorganizowany przez Muzeum Historii Polski przegląd polskich filmów historycznych „Polish Paths to Freedom”, który odbędzie się w dniach 3-30 września w londyńskim muzealnym kinie Imperial War Museum.

Przegląd ma na celu ukazanie istotnych, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy wydarzeń, począwszy od II wojny światowej. Seanse mają charakter edukacyjny, a festiwal jest adresowany do wszystkich odwiedzających brytyjską placówkę. Ze strony polskiej projekt wspomaga Filmoteka Narodowa.

Filmy prezentowane w ramach podzielonego na trzy okresy przeglądu, opowiadają o dramatycznym okresie w historii Polski: począwszy od ataku Hitlera na Polskę we wrześniu 1939 r. aż odzyskania pełnej niepodległości w roku 1989.

Pierwsza część przeglądu „First to Fight” zawiera filmy oparte na historiach związanych z wydarzeniami II wojny światowej i udziału w niej Polaków, m.in. z przebiegiem kampanii wrześniowej 1939 r., czyli agresji Niemiec na Polskę i jej heroicznej obrony („Westerplatte”, „…Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie…”) oraz z atakiem wojsk sowieckich na wschodnie rubieże Rzeczpospolitej 17 września 1939 r.

Temat ten, zakazany w czasach PRL, dopiero w 1990 r. znalazł odzwierciedlenie w dokumencie „Las katyński” poświęconym zbrodni katyńskiej – wymordowaniu przez NKWD 22 tys. internowanych oficerów polskiej armii. Z kolei nakręcony w 1992 r. film „Wszystko, co najważniejsze” powstał na kanwie losów rodziny pisarza Aleksandra Wata, która po ucieczce we wrześniu 1939 r. z Warszawy na Wschód przed represjami niemieckimi, trafiła pod radziecką okupację i pomimo komunistycznych przekonań doświadczyła wielu prześladowań.

W części „First to Fight” pokazane zostaną również filmy osnute wokół akcji Polskiego Państwa Podziemnego („Akcja pod Arsenałem”, „Giuseppe w Warszawie”) oraz dokumenty przedstawiające walkę Polaków na frontach całego świata m.in. przybliżające jeden z największych sukcesów polskiego oręża w walce z Niemcami poza Polską – bitwę o Anglię czy „Enigmę”, film fabularny odsłaniający polski udział w złamaniu kodów szyfrujących niemiecką korespondencję wojenną.

Planowana druga część przeglądu – „Za żelazną kurtyną” będzie prezentować filmy oddające atmosferę życia w Polsce pod sowiecką okupacją po zakończeniu II wojny światowej, a trzecia i ostatnia – „Iskry nadziei” będzie próbę odtworzenia kolejnych etapów w wyzwalaniu się polskiego społeczeństwa spod komunistycznej dyktatury – od śmierci Stalina, czyli tzw. „odwilży” do końca lat 80. XX wieku.

Z przeglądem związany będzie projekt edukacyjny Muzeum Historii Polski dotyczący losów Armii Andresa, który odbędzie w londyńskim muzeum w dniach 29-30 września. Jego celem jest pokazanie sposobu funkcjonowania oddziałów gen. Władysława Andersa ze szczególnym uwzględnieniem wojennych losów ludności cywilnej. Ważnym aspektem będzie ukazanie związków polsko-brytyjskich i zwrócenie uwagi na skomplikowane losy Polaków w czasie II wojny światowej. W trakcie realizacji projektu poruszone zostaną tematy związane m.in. z okupacją sowiecką w Polsce, ewakuacją wojska i ludności cywilnej na Bliski Wschód, powstaniem tam Armii Andersa oraz z losami powojennymi żołnierzy Armii Andersa.

Materiały ikonograficzne i mapy będą prezentowane na specjalnych planszach. Przygotowano przegląd archiwalnych zdjęć i dokumentów, pozwalających prześledzić losy Armii i spojrzeć na nią przez pryzmat: dowódcy, żołnierza oraz ludności cywilnej – matki i dziecka. Zgromadzone materiały będą punktem wyjścia do zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Przegląd polskich filmów dotyczących II wojny światowej ma za zadanie przybliżyć brytyjskiej publiczności część tego specyficznego doświadczenia, które było udziałem Polaków podczas II wojny światowej. Ten przegląd, daleki od kompletności, pozwoli brytyjskiej publiczności lepiej zrozumieć polski punkt widzenia na II wojnę światową, ale też lepiej zrozumieć kulturę i mentalność przebywających dzisiaj licznie na Wyspach Polaków mówi dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro.

Kostro podkreślił, że zależy im przede wszystkim na przekazaniu wiedzy na temat naszej historii naukowcom angielskim i osobom zajmującym się profesjonalnie historią lub nią zainteresowanym, które mogą potem ten obraz przekazywać dalej. – Przede wszystkim liczę na profesjonalną publiczność – studentów i historyków, filmoznawców – powiedział Kostro. (PAP)

Dodaj komentarz