Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

SŁUŻBA ZDROWIA

Na podstawie umowy o świadczeniu usług medycznych między Wielką Brytanią a Polską opieka medyczna dla obywateli polskich jest bezpłatna. Należy wiedzieć, że turyści mogą liczyć na bezpłatną pomoc tylko w nagłych wypadkach lub chorobach zagrażających życiu.
U General Practitioner (lekarza pierwszego kontaktu) mogą zarejestrować się bez problemu studenci, posiadacze wiz biznesowych i pozwoleń o pracę. W przypadku konieczności wizyty u lekarza należy udać się, ze względu na rejonizację, do najbliższej przychodni i zarejestrować się. Jeśli jest to pierwsza wizyta, to będzie ona poprzedzona spotkaniem z pielęgniarką, która zada serię pytań dotyczących zdrowia, przebytych chorób, a także historii chorób w rodzinie. Adresy można znaleźć w lokalnych bibliotekach, książce telefonicznej a także w Internecie pod adresem www.nhs.uk/localnhsservices, wpisując swój pełny kod pocztowy. Po wizycie lekarskiej nie należy sie obawiać, że zostaniemy obciążeni kosztami za usługę, ale trzeba być świadomym, że za wszystkie lekarstwa należy płacić z własnej kieszeni.
Podobnie jak w polskiej służbie zdrowia, tak i tu panuje straszny bałagan. Chcąc zasięgnąć porady specjalisty, tak jak u nas, najpierw należy otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Jednak tu nie otrzymuje się skierowania bezpośrednio, lecz na zaproszenie takie należy poczekać, bo dotrze do nas drogą pocztową. Na wizytę u specjalisty niejednokrotnie trzeba czekać od kilku dni, do nawet kilku miesięcy. Pewnym rozwiązaniem w przypadku nagłej poważnej choroby są »Walk-in Clinics«, w których nie obowiązuje rejonizacja i które są czynne nawet w niedziele i święta. Takich przychodni w Londynie jest zaledwie kilka, a chcąc sko-rzystać z ich usług, należy wie-dzieć, że niejednokrotnie trzeba odczekać w kolejce kilka godzin. W przypadku nagłych wypadków jak najszybciej należy udać się do szpitala i odczekać w kilkugodzinnej kolejce. Jeśli jest to coś bardzo poważnego, nie należy wahać się i wezwać karetkę pogotowia, dzwoniąc pod numer 112. Nie należy tego serwisu nadużywać, a zamawia-jąc karetkę, należy podać pełny kod pocztowy i numer domu. Wszystkie usługi dentystyczne są w Anglii płatne, choć w przy-chodniach National Health Service sporo tańsze niż w przychodniach prywatnych. Jakość świadczonych usług i cena nie są atrakcyjne, dlatego warto rozważyć wizytę w jakimś gabinecie w Polsce.

Dodaj komentarz