Uroczystości 70. rocznicy śmierc…

15 lipca 2013 w Kated…

70. rocznica śmierci gen. Władys…

15 lipca o godz. 19.30 bę…

Jak wypełnić formularz "Claim to…

Należy podać wszystkie in…

Wniesienie sprawy do kolegium ds…

Employment Tribunal czyli…

Problemy w zakładzie pracy i kon…

W Wielkiej Brytanii dział…

Obowiązki pracownika

Każda osoba pracująca w Z…

Specjalne prawa osób zatrudniony…

Osoby poszukujące pracy m…

Dodatkowe prawa pracownika

Prawa wymienione w poprze…

Twoje podstawowe prawa

Każdemu, kto pracuje w Zj…

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik Wedle bry…

«
»

Pracownik czy robotnik?

a) pracownik

Wedle brytyjskiego prawa za pracownika uznawana jest osoba, której pracodawca:

  • wymaga pracy w określonych godzinach i płaci za ten właśnie wymiar godzin, niezależnie od tego, czy w tym czasie jest do wykonania jakaś praca czy nie
  • sprawdza, co robi pracownik i określa, kiedy i jak należy wykonać pracę
  • zapewnia sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania pracy
  • płaci podatki i składki na ubezpieczenie (National Insurance Contributions) w imieniu pracownika.

Pracownik musi równocześnie:

  • osobiście wykonać powierzoną mu pracę (nie może np. zwrócić się z prośbą o  zastąpienie go do innej osoby)
  • posiadać pisemne porozumienie ze swoim pracodawcą, w którym jest  wymienione sformułowanie „umowa o pracę”.

b) robotnik

Robotnikiem jest osoba, której pracodawca zleca pracę i płaci za nią tylko wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Robotnik równocześnie:

  • może decydować, kiedy będzie pracować, a nawet zrezygnować z wykonania  konkretnego zlecenia, nawet jeśli pracodawca mu je zaoferował
  • polecić kogoś na swoje miejsce, na czas wykonania danej pracy
  • musi sam opłacać podatki i ubezpieczenie (National Insurance).

Robotnik musi też podpisać z pracodawcą pisemne porozumienie, w którym wymienione jest sformułowanie „umowa o świadczeniu usług”.

Dodaj komentarz